Дейността на “МИХНИСВЕТ”ООД обхаваща целият спектър от услуги в областта на индустриалните изолации. Изпълняваме изолации за рутинна поддръжка, изолации в промишлени единици ново строителство или в процес на разширяване или модернизация във всички промишлени сектори и на цялата територия на страната и в чужбина. Извършваната от нас дейност, много често свързана с изпълнение на сложни и разнообразни поръчки, обхваща целият работен процес от проектирането до пълното изграждане и тестване на завършения обект.
Дейността на фирмата включва:

● Oбщостроителни и строително ремонтни работи по тръбопроводи, паро и топлопроводи, котелно оборудване и други технически съоръжения
● Изграждане и ремонт на топлинни изолации по котелно оборудване, паро и топлопроводи, тръбопроводи и технически съоръжения
● Ремонт и изграждане на нови изолации на пещи и котли
● Антикорозионни покрития, защита и изолации

Предлаганите от нас услуги гарантират на нашите клиенти и инвеститори:

Сигурност

Добрият избор днес, означава сигурност и спокойствие за вашето бъдеще. С “МИХНИСВЕТ”ООД, можете да бъдете сигурни, че вашият проект е разработен и изпълнен по най- надеждния, безопасен и оптимален начин, с най- качествените и инновативни материали, от квалифицирани специалисти.

Прецизност и качество

Всяка работна фаза изисква голямо внимание и прецизност, тъй като често дори една десета от милиметъра може да се окаже важна. Високо квалифицираните ни специалисти и съвременните машини, с които е оборудвана работилницата, гарантират максималната прецизност и качество на изработените елементи. По време на изпълнението, съвременните инструменти използвани от експертните ръце на нашите работници, както и подходящия избор на технология при употребата на различните видове и дебелини изолации и облицовъчни материали, гарантират качеството на цялостното изпълнение на обекта. Другият решаващ фактор за качество, са използваните от нас материали, сертифицирани и отговарящи напълно на Европейските изисквания за качество и екосъобразност.

Координация и контрол

Координацията и контрола са от определящо значение за цялостното и качествено изпълнение на всеки един обект. Проучванията и измерванията се извършват на място от нашите служители или ако обектът все още не е изпълнен, могат да бъдат направени по работните чертежи, след което техническият ни отдел обработва информацията и прави изчисленията, за да предложи възможно най- подходящото и рентабилно решение за изолация, в зависимост от вида и предназначението на съоръжението или инсталацията. След одобряване на проекта, цялостния работен процес по изпълнението му е наблюдавн и контролиран до самото му предаване в завършен вид и тестване. При финалния тест, много внимателно се контролира всеки един елемент на системата и съоръжението като цяло, трябва да работи, запазвайки всички характеристики, изследвани и зададени при проектирането му.

Спазване на сроковете за изпълнение

В организацията на фирмата, спазването на сроковете за изпълнение е от решаващо значение. За нас е изключително важно да изградим с клиентите отношения, основани на взаимно доверие и коректност и затова сме особено стриктни към спазването на сроковете, както и към бързото изпълнение на поръчките. По време на всички етапи на предлаганите от нас услуги, действаме с изключителна ефективност, продуктивност и гъвкавост. Целта ни е да изпълняваме възможно най-голямо количество висококачествена работа, с възможно най-малък разход на ресурси и време.

Внимание към клиента

Наша основна цел е удовлетвореността на клиентите и инвеститорите. Изслушваме внимателно техните изисквания и нужди, опитваме се да предотвратим проблемите в процеса на работа и да оптимизираме продуктивността, управлявайки по най- оптималния начин време и бюджет. Отговорното ни отношение и индивидуалният подход към всеки клиент, са нашият метод на работа, изграден и утвърден по време на дългогодишния ни опит в тази област, целящ се да задоволи изцяло нуждите на нашите клиенти и да им предложи висококачествени услуги, в основата на които стоят професионална компетентност, безопастност, надеждност и респект към заобикалящата ни среда.


Контакти

ул. Бр.Миладинови 120, ет.4, ап.11
9000 Варна, България
(+359) 888 490 860, (+359) 888 349 160
факс: 052 610 223