История

Създадена през 1991, през 2003 “МИХНИСВЕТ”ООД разширява дейността си в областта на производство, монтаж и ремонт на топлинни изолации, студоизолации и хидроизолации по тръбопроводи, котелно оборудване, паро и топлопроводи и други технически съоръжения във всички сектори на промишленото производство. През следващите години, благодарение на умелото и компетентно управление и ангажираността на служителите си, “МИХНИСВЕТ”ООД нараства значително и извоюва заслужен авторитет на пазара. Фирмата разполага със собствена складова база и заготвителна работилница, оборудвана със съвременни машини, като изработените елементи отговарят изцяло на Европейските изисквания за качество.

Мисия

Фирмата ни е утвърдена в сектора на индустриалните изолации, благодарение на постоянната ни ангажираност и мотивация. Репутацията и доверието изградени през годините, са за нас източник на голяма гордост и солидна основа, която ни помага да бъдем все по-ефективни и конкурентни. Нашата фирмена идентичност се основава на пълното съответствие между нашата мисия и нашите ценности, които са качество на услугите, ефективност, експлоатационна безопасност и опазване на околната среда.

Визия

Бъдещето на “МИХНИСВЕТ”ООД в областта на индустриалните изолации е бъдеще на фирма, предлагаща все по-съвременни, адаптивни и ефективни услуги от гледна точка на изпълнение, производителност, сигурност и респект към околната среда.

Принципи на работа

Основните принципи на нашата работа са:
● Високи стандарти за безопасност
● Високо качество на изпълнение
● Използване на иновативни материали с висока производителност
● Спазване на бюджета и сроковете
● Висококвалифицирани служители
● Постоянен надзор на проектите и контрол при изпълнението на работата
● Отлична координация с други фирми
● Бързо справяне с непредвидени ситуации
● Максимално внимание към клиентите

Цели

Наша основна цел е максимално подобряване на качеството и рентабилността на предоставяните услуги, за да могат те да отговарят напълно на изискванията, на сроковете и на бюджета на нашите клиенти. Изграждането на солидни и коректни, основани на уважение и взаимно доверие отношения с клиенти и инвеститори е задължително условие за постигане на нашите цели. Удовлетвореността на клиентите, върви ръка за ръка със сигурността и благосъстоянието на нашите служители. Работим при строги процедури, използвайки най-добрите ЛПС и оборудване на пазара и предлагаме високо и качествено ниво на обучение на нашия персонал. Човешкият фактор е от решаващо значение и затова друга основна наша цел е гарантиране на безопастност, здраве и удоволетворение на нашите служители. Сигурността, квалификацията и опита на нашия персонал са основна гаранция за качество на работата. Винаги ще се стремим да откриваме и прилагаме все по- иновативни и по-ефективни технологии, които да повишават производителността, намаляват рисковете и опазват околната среда.


Контакти

ул. Бр.Миладинови 120, ет.4, ап.11
9000 Варна, България
(+359) 888 490 860, (+359) 888 349 160
факс: 052 610 223