Опазването на околната среда е от решаващо значение за нашето бъдеще

ИЗОЛАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Индустриалната изолация е едно от най-добрите налични технически решения. Тя може да помогне на европейската индустрия да намали консумацията на горива с 620 PJ и емисиите си на CO2 с 49 Mt. Възможността за икономии съществува за всички региони, за всички сектори и промишлени инсталации и за всички работни температури. Това разкрива EiiF ( Европейска фондация за индустриални изолации) в докладът си “Climate protection with rapid payback” (Опазване на климата с бърза икономическа възвращаемост) - Женева, Утрехт 19 юни 2012 г. В доклада се посочва високия потенциал за икономии на енергия и намаляване на емисиите на CO2, свързани с промишлената топлоизолация. Проучването показва също, че въпросният потенциал в момента не се експлоатира, въпреки че неговото прилагане е рентабилно. В действителност, европейската промишленост всеки ден разпръсква енергия и пари, освобождавайки тонове емисии CO2, които биха могли да бъдат избегнати. "Само чрез по-добра поддръжка и правилна топлоизолация на промишлените инсталации, могат да бъдат достигнати около две трети от потенциала за икономии на енергия и емисии", казва Корнелис Блок, научен директор на Ecofys.

Годишната икономия на енергия от 620 PJ се равнява на потреблението на 10 милиона домакинства.

Потенциалното намаляване на емисиите на CO2 с 49 милиона тона CO2 е еквивалентно на емисиите на CO2 от 18 милиона автомобила.

И тъй като инвестицията в топлоизолация, обикновено се възвръща за по-малко от една година, в рамките на Европейския съюз, това би представлявало икономия за индустрията от 3,5 милиарда евро годишно. Европейската директива има за цел да се намали енергийното потребление с 20% до 2020 г. Тези резултати могат да бъдат постигнати също и благодарение на по-добрата поддръжка и оптималната изолация на промишлените инсталации.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Изисква се внимателна оценка на съоръжението, което ще бъде изолирано, в зависимост от вида му и функционалните му характеристики. Температурните параметри на някои съоръжения, могат да достигнат до 800º по Целзий и следователно, изолацията трябва да притежава подходящите термични и механични свойства, за да бъдат гарантирани необходимите изисквания за корозионна устойчивост и водоустойчивост.

Индустриалните инсталации трябва да разполагат с необходимите качества, за да издържат дори на екстремни колебания в температурите, провокирани от климатичните особености на сезоните. В един завод или предприятие, където е изпълнена добра топлоизолация, резултатите са по-малки количества използвано гориво и по-малко замърсяване на въздуха и това съответно води до по-големи икономии на енергия по време на производствения цикъл. Енергоспестяването в този смисъл означава, намаляване на вредните емисии в околната среда, което помага за подобряване на качество на живот за всички нас. Наясно с това, ние сме горди да помогнем за опазването на околната среда за нас и за нашите деца.

Контакти

ул. Бр.Миладинови 120, ет.4, ап.11
9000 Варна, България
(+359) 888 490 860, (+359) 888 349 160
факс: 052 610 223