Член на Българската строителна камара, за периода от 2003г. до 2016г. °МИХНИСВЕТ° ООД е изпълнила на територията на Република България многобройни обекти с различни размери и предназначение. Сред тях са цялостната изолация на рафинерия и цех за биодизел "Слънчеви лъчи"- гр. Провадия и един от последните изпълнени през 2015г. обекти с обща площ 15000 кв.м. - изолация на тръбопроводи и съдове във вакуумна дестилационна инсталация в "Солвей Соди"- гр. Девня. От 2007г. фирмата работи с рамкови договори със "Солвей соди" АД и с ТЕЦ "Девен" АД.Наши клиенти са:

"Солвей Соди" АД- гр.Девня, ТЕЦ "Девен" АД- гр.Девня, "Агрополихим" АД- гр.Девня, "Девня Цимент" АД- гр.Девня, "Алкомет" АД- гр.Шумен,"Слънчеви лъчи" АД- гр.Провадия, "Амилум България" ЕАД- гр. Разград, "Пластхим-Т" АД- гр.Тервел, "Чайкафарма" АД- гр.Варна, "Паралел" ЕООД- гр. Севлиево, "Аполон- 95" ЕООД- гр. Горна Оряховица и др.Контакти

ул. Бр.Миладинови 120, ет.4, ап.11
9000 Варна, България
(+359) 888 490 860, (+359) 888 349 160
факс: 052 610 223